ฮักหลายค่ายเยาวชน กฟผ. ปี 65

เปิดชมได้ที่ https://youtu.be/sTg0Gob7SQ8 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเยาวชน ได้รู้จักพลังงานไฟฟ้าและภารกิจ กฟผ.

ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม

Visitors: 2,663