รายการวิทยุสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

รายการบ้านแสนรัก  เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน  ผลิตรายการโดย กลุ่มจิตอาสา กฟผ.และชมรมศิลป์อาสา  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. KKU.)  เวลา 09.00 - 10.00 น. เสาร์ - อาทิตย์  สดและย้อนหลังได้ที่  https://radio.kku.ac      บ้านแสนรัก   และ สถานีวิทยุ FM. 101 Mhz.  คลื่นแห่งรอยยิ้ม  และฟังผ่าน Smilefm101.com  ช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์  รายการบ้านแสนรักผลิตโดยจิตอาสา และเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์รูปแบบรายการวิทยุ  เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มปริมาณรูปแบบรายการดังกล่าว ให้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวอีกช่องทาง

         ดำเนินรายการโดย น้านิ (นิราภร  รัตนทิพย์)  รูปแบบรายการวิทยุสาระบันเทิง  เพลงสร้างสรรค์  นิทานคุณธรรม เมนูหนูทำได้และกิจกรรมน่ารู้  ส่งเสริมให้ครอบครัวใส่ใจดูแลลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ไม่เป็นภาระสังคม  

        รายการบ้านแสนรัก  เป็นสื่อกลางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการรับฟังวิทยุ  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้สร้างมิติด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก  

Youtube/บ้านแสนรัก 

facebook :  บ้านแสนรัก รายการวิทยุ

เพจ : บ้านแสนรัก 

ID Line:  nira103

nirafm103@gmail.com

Visitors: 69,195