รายการวิทยุสร้างสรรค์เพื่อครอบครัวและเยาวชน

รายการบ้านแสนรัก  เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและเยาวชน  ผลิตรายการโดย กลุ่มจิตอาสา กฟผ.และชมรมศิลป์อาสา  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (FM. 103Mhz. KKU.)     เวลา 09.00 - 10.00 น. เสาร์ - อาทิตย์

ฟังสดและย้อนหลังได้ที่  https://radio.kku.ac  บ้านแสนรัก

          ปัจจุบันรายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวมีปริมาณที่ไม่มาก  ในขณะที่วิทยุเป็นสื่อที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวอีกทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานีวิทยุบริการประชาชน  สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับสาระประโยชน์ต่อครอบครัวและเยาวชน  และเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐบาล  ในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สื่อสารความรู้ด้านครอบครัวและเยาวชน  ผ่านรายการวิทยุ

         ดำเนินรายการโดย น้านิ (นิราภร  รัตนทิพย์)  รูปแบบรายการวิทยุสาระบันเทิง  เพลงสร้างสรรค์  นิทานคุณธรรม เมนูหนูทำได้และกิจกรรมน่ารู้  ส่งเสริมให้ครอบครัวใส่ใจดูแลลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ไม่เป็นภาระสังคม  

        รายการบ้านแสนรัก  เป็นสื่อกลางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วยการรับฟังวิทยุ  เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และได้สร้างมิติใหม่ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ติดตามความเคลื่อนไหวได้จาก  

Youtube/บ้านแสนรัก 

facebook :  บ้านแสนรัก

เพจ : บ้านแสนรัก 

ID Line:  nira103

nirafm103@gmail.com

Visitors: 68,895