โครงการ อุ่นไอรัก จากใจ จิตอาสา @ บ้านป่าเหมี้ยง

     เมื่อวันที่ 26 ธค. 63 ที่ผ่านมาจิตอาสา กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขอนแก่น ประกอบด้วย รายการบ้านแสนรัก fm103 Mhz มข ,  fm101 Mhz, บ.อาร์เฮงวัฒนาจำกัด, โกบอลเฮาส์ ขอนแก่น, อบต.บ้านเป็ด,ทีมงานวัดดวง จัดโครงการ อุ่นไอรัก จากใจจิตอาสา ครั้งที่1 มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มพร้อมทั้งเครื่องปรุงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนดอยห่างไกล เส้นทางการสัญจรค่อนข้างลำบากและสูงชัน 

     ในครั้งนี้ ทีมงานได้คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกคนและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย   นายชัยวุฒิ  พลพิมพ์ ตัวแทนจิตอาสา กฟผ. ขอนแก่น  เป็นผู้แทนส่งมอบ  นางสาววริษฐา  จันทร์งาม  อบต.บ้านป่าเหมี้ยง นายชาญชัย  จาตุมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหมี้ยงและ นายอนันตชัย  รู้มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง เป็นผู้รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ยาสามัญประจำบ้านพร้อมตู้ยา และเครื่องปรุงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าป่าเหมี้ยง จากธารน้ำใจ  จิตอาสาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

      นอกจากนั้น จิตอาสายังได้จัด  กิจกรรมเล่นเกมแจกขนม สีเทียน สมุดวาดเขียน และกิจกรรมอำลาด้วยการร่วมร้องเพลงกำลังใจร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ธค. ที่ผ่านมาจิตอาสา กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ขอนแก่น ประกอบด้วย รายการบ้านแสนรัก fm103 Mhz ,fm101 Mhz,บ.อาร์เฮงวัฒนาจำกัด,โกบอลเฮาส์ ขอนแก่น, อบต.บ้านเป็ด,ทีมงานวัดดวง จัดโครงการ อุ่นไอรัก จากใจจิตอาสา ครั้งที่1 มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่มพร้อมทั้งเครื่องปรุงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนดอยห่างไกล เส้นทางการสัญจรค่อนข้างลำบากและสูงชัน 

ในครั้งนี้ ทีมงานได้คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกคนและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย   นายชัยวุฒิ  พลพิมพ์ ตัวแทนจิตอาสา กฟผ. ขอนแก่น  เป็นผู้แทนส่งมอบ  นางสาววริษฐา  จันทร์งาม  อบต.บ้านป่าเหมี้ยง นายชาญชัย  จาตุมา ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหมี้ยงและ นายอนันตชัย  รู้มาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง เป็นผู้รับมอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม ยาสามัญประจำบ้านพร้อมตู้ยา และเครื่องปรุงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้าป่าเหมี้ยง จากธารน้ำใจ  จิตอาสาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

      นอกจากนั้น ตัวแทนทีมงานวัดดวงมอบเงินสมทบค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน  และกลุ่มจิตอาสายังได้จัด  กิจกรรมเล่นเกมแจกขนม สีเทียน สมุดวาดเขียน และร่วมร้องเพลงอำลาร่วมกัน .....มิตรภาพความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน.....จากใจจิตอาสาฯ


Visitors: 5,820