ค่ายห้องสมุดบ้านดินและการส่งมอบ

จิตอาสา กฟผ. จัดกิจกรรมสร้างห้องสมุดบ้านดินให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น โดยมีจิตอาสาจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 23,นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา, นักศึกษาจาก มข.คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชมรมบ้านแสนรัก สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตฯFM. 103 Mhz.โดยรายการบ้านแสนรัก, กลุ่มตลาดต้นตาล และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 68,893